welcomegfps@gmail.com +91-120-2783640 EPFO CODE- MRMRT30401 ESIC CODE- 67000537820001302

GREEN FIELD PUBLIC SCHOOL

Affiliated to CBSE-Affiliation No.2130252 | School Code: 60116

Student Zone

School Topper

Class Xth

Student Name Percentage Position Year
HARSHIT RATHORE 96.4 2023-24
PRACHI KASHYAP 92.6 2023-24
AAMINA 92.4 2023-24
KANISHKA TYAGI 91.8 2023-24
ADITI MALIK 91 2023-24
ANUJ SINGH 90.8 2023-24
VANSH GOEL 90.2 2023-24
SNEHA SHARMA 89.8 2023-24
NANDINI YADAV 89.6 2023-24
SHREYA SHARMA 97 2022-23
ADARSH SINGH 95.6 2022-23
VARSIKA YADAV 94.4 2022-23
SHIVANGI SINGH 94 2022-23
DIVYANSH CHAUDHARY 93.8 2022-23
BHAKTI GOEL 93.2 2022-23
UDIT KUMAR 92.6 2022-23
RAHUL SHARMA 92.4 2022-23
TANISH KUMAR 92.4 2022-23
NISHA 90.8 2022-23
PARI CHAUDHARY 90.4 2022-23
KRITIKA PATHAK 90.2 2022-23

Class XIIth

Student Name Percentage Position Year
ABHAY PRATAP CHAUHAN 91.4 2022-23
DHRUV RANA 91.8 2022-23
RITESH SINGH 92 2022-23
SHOURYA PRAJAPATI 93.8 2022-23
ANANT SINGHAL 94.2 2022-23
MOHINI YADAV 94.8 2022-23
ARPIT KUMAR SRIVASTAVA 95.4 2022-23
AKSHAY MISHRA 89.6 2023-24
KRISH AGGARWAL 91 2023-24
ARADHYA SHARMA 91.4 2023-24
SATYAM SINGH 91.4 2023-24
SARTHAK KARDAM 92.4 2023-24
ANUJ KUSHWAHA 94.2 2023-24
TUSHAR GUPTA 95.2 2023-24